QuickScan

Slimmer werken
Klanttevredenheid stijgt
Tevreden collega’s
Betere marges
Ontdek groeikansen

QuickScan aanvragen

Referenties & Klantcasussen

Op deze pagina vind je een aantal van de vele succesverhalen van onze klanten. Laat je inspireren door hun verhalen en oplossingen met dank aan het Elevate platform.

Daling verzuim bij Vérian

Bij Vérian wordt gewerkt met visieplannen, hierin wordt gezamenlijk bepaald wat de doelstellingen voor de komende 3 jaar zijn.

Daarin staat steevast het terugdringen van het verzuim benoemd. Voordat Vérian met Elevate begon waren er twee grote problemen met de visieplannen:

1. Van visie en strategie naar daadwerkelijke uitvoering en borging er van

2. Het meetbaar maken van het effect van de strategie

Een bijkomende uitdaging is het effectief binden, boeien en behouden van personeel, zeker in de vergrijzende arbeidsmarkt.

Dankzij het Elevate platform is Vérian in staat gebleken haar strategie beter te borgen, waaronder het aanbieden van gebruiksvriendelijke workflows die gebruikers eenvoudig kunnen volgen. De workflows kunnen gevuld worden met informatie, instructie, feedback, e-learning, formulieren en verhogen de bewustwording van medewerkers rondom thema’s als verzuim, inclusiviteit, productiviteit en werkgeluk. 

Sinds 2020 werkt Vérian middels het Elevate platform, dat hen ook helpt bij het borgen van persoonlijke aandacht, zodat de organisatie op tijd met medewerkers in contact komt waar verzuim dreigt.

De effecten van strategieën zijn meetbaar binnen Elevate, zodat de organisatie continu kan blijven verbeteren. Meer weten?

Professionele on-boarding bij Thuisgenoten

Hoe zorg voor je een soepele on-boarding waarbij medewerkers meegenomen worden in de acties die nodig zijn om hun in dienst procedure af te ronden, het team en de organisatie te leren kennen en snel up and running zijn?

Thuisgenoten heeft de gehele flow geborgd in Elevate, waardoor zowel de nieuwe medewerkers als de interne organisatie stap voor stap meegenomen wordt in de acties die uitgevoerd moeten worden. 

Alles wordt nu digitaal aangeboden: van inleesstukken, tot personeelsdossier acties, tot kennis maken met de organisatie, het invullen van feedback vragenlijsten en kennissnacks en het eigen maken van de functie verantwoordelijkheden voor een soepele start. Zelfs de persoonlijke aandacht wordt door Elevate bewaakt en het plannen en opvolgen er van is onderdeel van de digitale workflow.

Op management niveau levert dit interessante informatie op: De feedback kan gebruikt worden om het on-boarding proces nog verder te verbeteren en doordat de organisatie mee kan kijken in het afvinken van de acties, is ook zichtbaar welke medewerkers, leidinggevenden of personeelsconsulenten moeite hebben met het afhandelen van de actie. Hier kan dan tijdig ingesprongen worden om het proces weer op de rit te krijgen of bijvoorbeeld helder te krijgen waarom de medewerker de actie niet kon uitvoeren.

Medewerkers en leidinggevenden, personeelszaken en het management geven aan dat sinds de digitale on-boarding via Elevate de organisatie veel meer in control gekomen is en medewerkers ook veel langer voor de organisatie werkzaam blijven.

Thuisgenoten is inmiddels al bezig om samen met Elevate nieuwe strategieën te implementeren. Meer weten?

Jarenlange ervaring in de zorg

Onze adviseurs lopen al jaren mee in de zorg en hebben de zorg zien veranderen in de hele keten. De uitdagingen waar de zorg nu voor staat zijn ongekend, maar ook nu hebben wij weer passende strategieën uitgewerkt samen met onze klanten. Elk organisatie is anders en daarom zijn onze strategieën zo ontworpen dat ze snel en op maat bij geïmplementeerd kunnen worden. Onze acht thema’s, te vinden in het menu, passen bij elke organisatie en zijn stap voor stap en in elke gewenste volgorde uit te rollen om elke organisatie naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Misschien nog wel het belangrijkste onderscheid wat wij kunnen maken is dat wij de doelgroepen van onze software goed kennen en weten hoe je hen betrekt in het gehele implementatieproces. Uiteindelijk gaat het om de mensen die de software dagelijks gaan gebruiken en staan of vallen alle resultaten met het commitment van de gebruikers.

Klaar voor de volgende stap?

2-kleurrijker-profiel
2024 Elevate