QuickScan

Slimmer werken
Klanttevredenheid stijgt
Tevreden collega’s
Betere marges
Ontdek groeikansen

QuickScan aanvragen

Zorg 2040

Elevate is sinds 2002 actief in de Zorg en heeft al veel organisaties geholpen met het optimaliseren van processen en medewerkers in hun kracht te zetten. 

Elevate volgt nauwlettend de ontwikkelingen in de Zorg. De grootste uitdaging is de dubbele vergrijzing, de toenemende spagaat tussen het stijgende aantal zorgbehoevenden en tegelijkertijd dalende aantal zorgverleners, wat naar 2040 toe alleen maar verder gaat knellen.

Oftewel, er moet steeds werk in minder tijd gedaan worden. Met alle impact op de organisaties én medewerkers. Hogere kosten, stijgende werkdruk, dalende kwaliteit van de zorg.

Elevate trekt aan de rem. Organisaties moeten veranderen om de uitdagingen in de zorg op te kunnen vangen en om zichzelf een toekomst veilig te stellen.

Dit vraagt om lef en visie. Hierbij horen slimme strategieën en concrete acties. Hoe ver is jouw organisatie?

De tijd dringt

Zorgverleners moeten steeds harder werken om alle zorg rond te krijgen en tegelijkertijd stijgen de verzuimcijfers. De alsmaar toenemende werkdruk werkt door in de gehele organisatie en de zorg die wordt geleverd:

  • Zorgverleners en hun teams hebben te maken met veel uitval van collega’s
  • Cliënten moeten langer wachten op zorg of krijgen minder zorg dan ze nodig hebben
  • De interne organisatie is overbelast en niet meer in staat om vooruit te regeren
  • Bestuur en directie worstelt met budgetten en kostenposten

Kortom, organisaties verliezen grip en zijn niet in staat om plannen te maken en uit te voeren om efficiënter te organiseren en genoeg aandacht te blijven geven aan alle mensen in de organisatie, de cliënten waaraan ze de zorg leveren én de keten waarin ze opereren.

Ondertussen gaat de tijd door en komt het doemscenario voor 2040 in zicht waarin er een personeelstekort van 50% wordt voorspeld voor de zorgsector als organisaties doorgaan met de huidige manier van organiseren en werken.

Wat doet jouw organisatie nu al? En leveren de initiatieven al meetbare resultaten op?

Stilstaan is achteruit gaan

Stilstaan is geen optie en dus zijn veranderingen nodig, maar waar te beginnen?

Elevate kent de zorg en geeft al meer dan twintig jaar advies aan zorgorganisaties. Sinds vijf jaar biedt Elevate een unieke eigen software oplossing die organisaties helpt om te veranderen, te verbeteren en te automatiseren.

Vanuit marktontwikkelingen en visie worden concrete doelen bepaald en vertaald naar uitvoerbare acties en nieuwe processen voor de organisatie.

De software betrekt en bindt medewerkers, borgt de persoonlijke aandacht in en rondom de organisatie, haalt knelpunten boven water en combineert dit met het automatiseren en verbeteren van de organisatie, de processen en de zorgverlening.

Deze onderscheidende mix van advies en software stelt organisaties wél in staat om ten goede te veranderen:

  • Borgen en geven van persoonlijke aandacht aan medewerkers en het ontwikkelen van medewerkers
  • Meer tijd voor zorg, betere zorg en tijd voor persoonlijke aandacht voor de cliënt
  • Betere samenwerking met ketenpartners en ruimte voor innovatie
  • Ruimte creëren in de budgetten en kostenposten omlaag brengen
  • Vereenvoudigen van het applicatielandschap wat de adoptie en het gebruik ervan verbetert

Elevate neemt de organisatie mee in een verandertraject, waarbij stap voor stap en aan de hand van thema’s elk kwartaal een deel van de organisatie verbetert en zich ontwikkelt tot continu

De belangrijkste voordelen

Door de persoonlijke aandacht in de organisatie te borgen met het Organisatie Management Systeem van Elevate voelen alle medewerkers zich gewaardeerd en gezien. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie en voorkomt uitval en verloop. Door dit te combineren met feedbackmechanismes om de processen te verbeteren neemt de werkdruk af en gaat de organisatie slimmer werken. Het geld wat hier mee bespaart wordt kan weer ingezet worden om in het personeel te investeren in de vorm van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, faciliteiten en strategieën voor werk-privé balans.

Door jouw organisatie beter in te richten en meer aandacht te geven zorg je er voor dat er slimmer en met meer plezier gewerkt wordt, waardoor de alsmaar toenemende zorgvraag op de juiste manier opgevangen kan worden. Elevate biedt een kant en klare roadmap aan die aan de hand van acht thema’s jouw organisatie naar een hoger niveau tilt en hiermee de organisatie efficiënt, wendbaar en toekomstbestendig maakt.

Minder verloop

Borg de persoonlijke aandacht in jouw organisatie, zie en waardeer jouw medewerkers en faciliteer ze optimaal.

Meer kwaliteit

Uniformiteit is de sleutel naar kwaliteit. Borg kennis en procedures en gebruik de feedback van medewerkers en klanten om continu te verbeteren.

Werkgeluk

Elke medewerker is anders. Zorg dat je jouw medewerkers kent en speel in op de individuele behoeftes en wensen voor meer werkgeluk.

whitepaper_Elevate

Ontvang nu 5 tips om je collega's te binden, boeien en behouden!

Klaar voor de volgende stap?

2-kleurrijker-profiel
2024 Elevate