QuickScan

Slimmer werken
Klanttevredenheid stijgt
Tevreden collega’s
Betere marges
Ontdek groeikansen

QuickScan aanvragen

Eigenaarschap & zelfregie

Productieve medewerkers met de tools van Elevate

Medewerkers zijn een stuk productiever, gemotiveerder en vragen minder overhead van de organisatie wanneer ze zelfsturend zijn en de vrijheid hebben in hun taken. 

Organisaties vinden het vaak lastig om dit los te laten, omdat ze geen duidelijke kaders mee kunnen geven aan hun medewerkers.

Ontdek hoe het platform en de tools van Elevate bijdragen aan het succesvol implementeren van zelfsturing in jouw organisatie. Leer waarom medewerkers met meer zelfsturing minder snel geneigd zijn om de organisatie te verlaten.

“Wist je dat door meer zelfsturing en vrijheid toe te passen, medewerkers veel minder snel een overstap maken naar een andere organisatie?”

Belangrijke voorwaarden voor succesvolle zelfsturing

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste voorwaarde voor zelfsturing is weten welke verantwoordelijkheden je hebt en wat de grenzen zijn van zelfsturing. Definieer duidelijk de rollen, verwachtingen, te behalen resultaten en de communicatie. Wil je weten hoe Elevate hierbij kan helpen? Ontvang een demo en ontdek de kracht van onze modules.

Resultaatgerichte zelfsturing ​

Sturen op resultaat

Om zelfsturing productief te houden is het belangrijk om medewerkers duidelijk mee te geven wat de doelen zijn en welke resultaten er worden verwacht. Vertaal daarbij doelstellingen naar meetbare resultaten en inspanningsverplichtingen. Wil je de samenwerking binnen jouw team bevorderen? Vraag een demo aan en ontdek de impact van Elevate’s digitale platform op productieve zelfsturing.

Efficiënte ondersteuning met de tools van Elevate

Zelfregie

Herken je in jouw organisatie ook dat medewerkers meer behoefte hebben aan vrijheid en de mogelijkheid tot eigen regie over hun werkzaamheden? Dat medewerkers kunnen vertrouwen op hun eigen kennis en kunde?

Elevate draagt bij aan het bieden van duidelijke kaders en bevat tools waarmee de medewerker zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Door inzet van feedback mechanismen kan de kennis en ervaring van medewerkers worden gebruikt om de organisatie verder te verbeteren.

Wil je ervoor zorgen dat je teams niet vastlopen en risico’s gaan vermijden?  Neem dan contact met ons op voor een demo van Elevate’s platform.

De belangrijkste voordelen

Wat durf jij over te laten aan jouw medewerkers?

Waar wil jij de controle houden en waar vertrouw je op de professionaliteit van jouw medewerkers?

Elevate helpt jou duidelijk te definiëren hoe jouw processen er uit zien en welke verantwoordelijkheden hier bij horen. Maar ook welke medewerkers behoefte hebben aan meer verantwoordelijkheden. 

Door duidelijke kaders en spelregels op te stellen kun je steeds meer uitvoering over laten aan de deskundigheid van jouw medewerkers. Bied ze tools aan waarmee ze eigenaarschap en zelfregie kunnen pakken, medewerkers die meer vrijheid ervaren zullen altijd gelukkiger zijn.

Minder verloop

Borg de persoonlijke aandacht in jouw organisatie, zie en waardeer jouw medewerkers en faciliteer ze optimaal.

Meer kwaliteit

Uniformiteit is de sleutel naar kwaliteit. Borg kennis en procedures en gebruik de feedback van medewerkers en klanten om continu te verbeteren.

Werkgeluk

Elke medewerker is anders. Zorg dat je jouw medewerkers kent en speel in op de individuele behoeftes en wensen voor meer werkgeluk.

whitepaper_Elevate

Ontvang nu 5 tips om je collega's te binden, boeien en behouden!

Klaar voor de volgende stap?

2-kleurrijker-profiel
2024 Elevate